Κώστας Σπανός: Ιστορικά Στοιχεία για τη Δολίχη του 16ου αιώνα

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΟ 11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΡΡΑΙΒΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΙΣ
ΔΟΛΙΧΗ, 1-7-2018

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΙΧΗ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Κώστας Σπανός: Εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου

Κάθε γραπτή μαρτυρία των προηγούμενων αιώνων μάς είναι πολύτιμη λόγω των αναταραχών της ελληνικής επαρχίας.

Για τη  περιοχή της Ελασσόνας διαθέτουμε συχνές, αλλά σύντομες, αναφορές στους κώδικες των Μετεώρων, αλλά εκτενέστερες αναφορές στους κώδικες της Ι.Μ. Ολυμπιώτισσας και της Ι.Μ. Σπαρμού.

Χάρη στις απογραφές των Οθωμανών από το 1454 μέχρι το 1600 διαθέτουμε αξιόλογες πληροφορίες για τα χωριά μας.

Σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας της Άγκυρας Λεβέντ Καγιαπινάρ, με ένα μικρό χρηματικό κόστος, έχουμε στην διάθεσή μας τα απογραφικά δεδομένα. Έτσι, ο σύλλογός σας, μέσω εμού και του προέδρου της κοινότητας Ευ. Τσακνάκη, έλαβε τις απογραφές του 1506, 1521 και 1570.

Έτος 1506

Το 1506 η Ντούχλιστα ήταν ένας αξιόλογος οικισμός, υπαγόμενος στην προσωπική ιδιοκτησία του πασά της Ελασσόνας. Εδώ κατοικούσαν πλήρεις οικογένειες χριστιανών, δηλαδή Ελλήνων, 22 οικογένειες χηρών γυναικών, 11 ενήλικοι άγαμοι και 3 οικογένειες μουσουλμάνων, δηλαδή Οθωμανών.

Υπολογίζοντας πενταμελείς τις πλήρεις οικογένειες και τετραμελείς τις οικογένειες των χήρων, εκτιμώ ότι οι κάτοικοι της Δολίχης το 1506 ανέρχονταν γύρο στους 1400.

Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν σιτάρι, βρόμη, βίκο, σίκαλη, φακές, λινάρι, καννάβι, κηπευτικά, είχαν αρκετά αμπέλια, μελίσσια, έτρεφαν μεταξοσκώληκες και 3.000 πρόβατα, 9 περίπου πρόβατα, κατά μέσον όρο, για κάθε οικογένεια. Το καλοκαίρι του 1506, σύμφωνα με το απογραφικό κατάστιχο TT 36 (φ. 193), ο πασάς εισέπραξε τα εξής ποσά σε άσπρα:

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΟΥΧΟΥ

από το σιτάρι 386 κοιλά Τρικάλων Χ 10  3.860
από το κριθάρι 200 κοιλά Χ 6 1.200
από τη βρώμη 100 κοιλά Χ 4 400
από τον βίκο 25 κοιλά Χ 6 150
από τη σίκαλη 35 κοιλά Χ 6 210
από τις φακές 12
από τον μούστο 400 μέτρα Χ 4 1.600
από τον φόρο των όρθιων βαρελιών 400
από την δεκάτη του λιναριού 30 δέματα Χ 2 60
από τη δεκάτη του κανναβιού 50 δεματα Χ 2  100
από τον φόρο τον προβάτων  1000
φόρος βοσκής 1.270
από τον φόρο του μεταξιού 63
από τη δεκάτη των κυψελών 50
από τον φόρο των κήπων (μποστανιών)  205
από τον φόρο των φρούτων 30
από τους νερόμυλους 12 μάτια Χ 15 180
από τη σπέντσα 6.832
—————————————————————–
Σύνολο 17.622

Στο φ. 196 του ίδιου κατάστιχου αναφέρεται ότι στο χωριουδάκι Τοπόλιανη, στην περιοχή του Πυθίου, οι γεωργοί της Δολίχης και κάποιοι άλλοι εξωτερικοί καλλιεργητές, εκμεταλλεύονταν κάποια χωράφια , από τα οποία ο πασάς εισέπραξε τα εξής ποσά:

Από το σιτάρι 13 κοιλά Τρικάλων Χ10    130 άσπρα

Aπό το κριθάρι 10 κοιλά Χ6   60
Από τον βίκο 10 κοιλά Χ6   60
Από τον φόρο των αμπελιών των μουσουλμάνων
5 μέρη του ενός dönüm Χ 4   22
————————————————————————-
Σύνολο      272 άσπρα

Τα βαφτιστικά ονόματα των κατοίκων της Δολίχης του 1506, εκτός από λίγα, είναι ίδια με τα ονόματα των άλλων Θεσσαλών. Πολλών επωνύμων, όμως, η απόδοση από τα αραβικά στο λατινικό αλφάβητο και από αυτό στο ελληνικό, είναι αρκετά προβληματική. Εντοπίζονται μερικά σλαβικής προέλευσης, τα οποία σήμερα είναι επώνυμα, όπως ΡάτκοςΡάντος και Ράικος. Από το επώνυμο μερικών, διαπιστώνω ότι κάποιοι κάτοικοι του 1506 ήρθαν εδώ από άλλους οικισμούς: οι 4 Αρβανίτες από τον ηπειρωτικό χώρο, 2 Βλάχοι ξέκοψαν από το μη αναφερόμενο χωριό τους., 3 Καρακούνας à Γκαραγκούνας από τη Δυτική Θεσσαλία, 1 Περάσας, από το χωριό Περάσα κάτω από τη Βερδικούσια, 1 από το χωριό Τριαντάφυλλο, απροσδιόριστο που βρισκόταν κάπου εδώ γύρω, το οποίο έχω συναντήσει στους κώδικες του 18ου αιώνα, 1 από το Δομίνικο, δηλαδή το Δομένικο και ένας από το άγνωστο χωριό Μάρτα. Μεταξύ των σπάνιων επωνύμων συμπεριλαμβάνεται το φραγκικής προέλευσης βυζαντινό Ράλλης, με 7 οικογενειάρχες.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ: 3 οικογένειες
Αϊντίν Καραμουσταφά. Χιζίρη αδελφός του, Αχμέτ Σιρμέρντ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ:
Οικογένειες πλήρεις 257
Οικογένειες χηρών  22
Ενήλικοι άγαμοι  11

Γιώργος Κόρσος, Μιχάλης Κοβανάς, Ράτκος Ραντούλα, Γιάννης, Ντούλιος. Kυριάκος Μίλας, Σταμάτης Ράικος, Θετόκης Ντούτσος, Ντόμος Σάχος, Γιάννης Μίλας, Θόδωρος Μήτσου, Δήμος Ντούλιος, Σταμάτης, Νικόλα, Μήτσος Κρομμύδας, Μήτσος Μανόλη, Ντόντος Θόδωρου. Γιάννης Στάμου, Θόδωρος Νικόλα, Μήτσος Ρούσινος, Μιλιανός Ντόμου, Στάικος Θόδωρου, Νίκος Τότος, Παράσχης Γιάννη, Θόδωρος Ντούλιου, Ντομπρομίρ Δήμου, Γιώργος Νικόλα, Γιάννης Ρούσινος, Δήμος Χόρσος, Σταμάτης Καρακούνα,  Γιώργης Παπά, Πένος Δήμου, Γιώργος Ραγκούλας, Ράλλης Κύρου, Νίκος Γιώργου, Καλλίνος Σιβάλκος, Νίκος Παπά, Θόδωρος Ράλλη, Γιάννης Ρούσας, Γιάννης Καλλίνου, Παράσκης Γκούμας, Αθανάσιος, Μήτσος Ράντος, Μήτσος Μίλου, Τσάνος Μίλου, Γιάννης Παπά, Κυριάκος Κορίτος, Λάζαρος Κρομμυδας, Νικόλας Θόδωρου, Ρούσας Θόδωρος, Θοδωρος Μανόλη, Παράσχης Ράγιος, Ντίμος Πιρβάνκος, Μήτσος Αρβανίτης, Ντόνκος Θόδωρου, Τότος Μανόλη, Γιάννης Θόδωρου, Γιάννης Κρομμύδας, Νίκος Κύρου, Ανδρόνης Μάνου, Θόδωρος Μπογδάνος, Νικηφόρος Νικόλα, Δήμος Τότου, Στάμος Τσάκανος, Δήμος Μανόλη, Βλάικος Ντόνκος, Ίβος Ρανκούλα, Ανδρίας Στάμου, ΝτίμοςΜόρφως. Κώστας Σιδέρη, Θόδωροε Μήτσου, Μήτσος Ρούμη, Ράντος Μπογδάνου, Μήτσος Λίνου, ΠαράσκηςΚομόριας, Γιάννης Θόδωρου, Δήμος Σταμάτη, Κυριάκος Νικόλα, Μήτσος Ράλλη, Βασίλης Ράλλη, Κυριάκος Στάγιου, Θόδωρος Παπά, Θόδωρος Δραγουτίνος, Γιάννης Πίρσας, Κώστας Ντόμπρος, Παράσχης Ντερμάνος, Μπογδάνος Ραντούλας, Ντερμάνος Μάνου, Δήμος Μανόλη, Κυριάκος Νικόλα, Μήτσος Βλάντος, Νίκος Τσαρόνης, Δήμος Χαλκιάς, Θόδωρος Σταμάτης, Νίκος Δήμος, Δήμος Χαλκιάς, Θόδωρος Σταμάτη, Νίκος Δήμου, Δήμος Καρακούνα, Ραντούσας Καρακούνα, Μήτσος Γιώργος. Μήτσου, Νίκος Κορινός, Γιώργος Στάγιος, Γιώργος Δήμου, Μπογδάνος Ράικου, Γιάννης Μανόλη, Κυριάκος Χαλκιάς, Δήμος Θόδωρου, Θόδωρος Ράλλη, Γιάννης Ντόνκος, Κυριάκος Ρανκούλα, Θόδωρος Νικόλα, Σταμάτης Μήτσου, Ντόνκος Ειρήνης, Μήτσος Γλαβάς, Μήτσος Τότου, Ράλλης Τότου, Κυριάκος Σαμαράς, Νικόλας Γιώργου, Λίνος Ράντος, ΠαράσχηςΚορινός, Κυριάκος Μήτσας, Γιώργος Παράσχη, Μάνος Κυριάκου, Κυριάκος Κορινός, Γιάννης Μανόλη, Ράλλης Θόδωρου, ΠαράσχηςΜίλας, Θόδωρος Κυράννας, Γιάννης Δήμου, Νίκος Βασίλη, Γιώργος Ράλλη, Σταμάτης Μπογδάνος, Δήμος Γιάννης, Γιάννης Ράικος, Δήμος Ραντούσας, Σταμάτης Αργυρού, Γιάννης Γιώργος, Μήτσος Παπά, Νίκος Γιάννη, Στάικος Παράσχης, Κυριάκος Σίμου, Μήτσος Πρακάρης, Γιάννης Αργυρού, Νίκος Γιάννη, Δήμος Ρανκούλα, Κυριάκος Δήμος, Παράσχης Κόγκος, Στάιος Βλάχας, Γιάννης Σορόνος, Γιώργης Στρίτσης, Στόγιος Μαρούνας, Δήμος Αντρία, Γιάννης Βλάχος, Αλέξης Βλάχου, Νίκος Ραντούσας, Δήμος Ράλλης, Ράλλης Ντράγκανος, Νίκος Μίγκος, Πύργος Ράλλη, Παράσχης Θόδωρου, Κώστας Θόδωρου, Γκίνης Θόδωρου, Νίκος Στρίας, Στάικος Κυριάκου, Πάνος Γιώργου, Μήτσος Ρούνος, Παράσχης Μπογδάνος, Θόδωρος Δήμου, Κώστας Μπογδάνος, Δήμος Γιάννη, Τότος Στάμου, Θόδωρος  Στεφανίδης, Κώστας Στεφανίδης, Στάικος Περάσας, Δραγούμης Περάσας. Γιάννης Δήμος, Παράσχης Αρβανίτης, Μήτσος Θόδωρου, Γιώργος Κυράννας, Γιώργος Κυριάκου, Δήμος Νίκου, Παράσχης Κυριάκου, Παράσχης Φωτάκη, Παράσχης Σταμάτη, Κυριάκος Γιάννη, Ντάνος Δήμου, Πύργος Δήμου, Μήτσος Θόδωρου, Αργυρός Σταμάτη, Νίκος Σταμάτη, Δήμος Θόδωρου, Νίκος Σταλίνος, Δήμος Γιώργου, άλλος Δήμος Γιώργου, Θόδωρος Κυριάκος, Γιώργος Παράσχης, Γιάννης Ντόσλιτς, Ίβος Αντρία, ΛάντοςΛόβος, Σίμος Κούνκος, Θόδωρος Γιάννη, Νίκος Μήτσου, Σταμάτης Θόδωρου, Θόδωρος Γιάννη, Κώστας Παπά, Μήτσος Τόγκος, Θόδωρος Ντράγανος, Γιάννης Πράτος, Μανόλης Νικόλα, Πολύμερος Δήμου, Δήμος Βλάση, Γιώργης Θόδωρου, Γιώργου Δήμου, Γιάννης Νικόλα, Γιάννος Χρύσου, Νικόλας Μήτσου, Μήτσος Χαλκιάς. Σίμος Παπά, Αποστόλης Παπά, Μαρτίνης Τσάνος, Παράσχης Κυρου, Κώστας Δήμου, Γιάννη Κυριάκου, Γιάννης Δήμου, Δήμος Σανούνας, Γιάννης Μήτσος, Νικόλας Σλατσάρ, Παράσχης Στάνου, Γιάννης Σταμάτη, Θόδωρος Νικόλα, Μήτσος Δήμου, Γιάννης Κυράννας, Γιάννης Κώστα, Θόδωρος Νεκοβίνα, Γκουνής Θόδωρου, Γκόρος Ρούσινος, Νίκος Αρβανίτης, Στάνος Ντραγκάν, Γιάννης Στάνος, Γιάννης Στάνου, Νίκος Δήμου, Γιάννης Παράσχη, Ράλλης Δήμου, Στάνης Νικηφόρου, Γιώργος Μανόλη από το χωριό Τριαντάφυλλος, Μήτσος Ντραγάνης από το Δομίνικο, Κυριάκος Ντάσικος από τη Μάρτα, Ίβος Μήτσου, Γιάννης Μάνου, Πολύμερος Γιάννη, Γιάννης Νικόλα, Γιάννης Ράντος, Νίκος Μπογδάνος, Σταμάτης Ραντούνας, Δήμας Τραμάγκης, Μάνος Χρύσου, Μάνος Ελένης, Παράσχης Χρύσου.

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

Mήτσος Παράσχη, Γιάννης Παράσχη, Γιάννης Kυριάκου, Kυριάκος Ράιου, Δήμος Ντομπρομίρου, Δήμος Στάγιος, Mαρτίνης Λάζαρου, Νικόλας Θόδωρου, Νίκος Στασινού, Παράσχης Θόδωρου, Γιάννης Γκόρος.

ΧΗΡΕΣ

Αθανάση, Κάλω, Μάρω, Νικοδήμου, Ειρήνη, Στάμω, Θοδώρα, Μάρω, Ντομπρομήτρινα, Στάμω,  Ειρήνη, Κάλλω, Μάρω, Κυριάκω, Πύργω, Ειρήνη, Στάμω, Θοδώρα,  άλλη Θοδώρα, Ειρήνη, Καλλή, Κόρκω

Έτος 1521

Στη συνοπτική απογραφή του 1521 (TT 101, σ. 339), η Ντούχλιστα υπάγεται στην Ελασσόνα, από μεταφορά από τον Νουμάν μπέη.

Στο οικισμό το 1521 ζούσαν 337 πλήρεις οικογένειες χριστιανών, 28 οικογένειες χήρων, 45 ενήλικοι άγαμοι και 3 οικογένειες μουσουλμάνων, όπως το 1506, δηλαδή γύρω στα 1900 άτομα. Συγκριτικά με τον πληθυσμό του 1506 παρατηρούμε μια αύξηση 500 περίπου κατοίκων, γεγονός το οποίο σημαίνει εγκατάσταση τουλάχιστο 100 νέων οικογενειών. Οι χωρικοί του 1521 απέδωσαν στον τιμαριούχο τους 17.669 άσπρα.

Έτος 1570

Στην απογραφή του 1570 (KK 66, φύλλα 118a-119b) ο πληθυσμός του χωριού έχει μειωθεί πολύ, καθώς από τις 363 οικογένειες με των χηρών του 1521 έμειναν 215. Εάν δεν υπήρξε καμία επιδημία, η οποία εξολόθρευσε τις 150 οικογένειες, τότε έγινε ομαδική φυγή σε κάποια άλλη περιοχή. Παρατηρώντας τα επώνυμα του 1570, βλέπουμε ότι έχουν έρθει μερικοί από άλλα μέρη: 1 Ξένος, χωρίς να ονοματίζεται το χωριό του, 1 από το γειτονικό Μάνεσι (Μάλεσι), 1 από το Λιβάδι και 1 απροσδιόριστο Μιλίστα, 1 από το Λυκούδι, 1 από την Ελασσόνα και 2 από το απροσδιόριστο Γκορετέλι. Στην απογραφή του 1570, λοιπόν, στη Δολίχη ζούσαν 190 πλήρεις οικογένειες, 25 οικογένειες χηρών γυναικών και 56 ενήλικι άγαμοι, δηλαδή γύρω στα 1.100 άτομα. Οι οικογένειες αυτές κατοικούσαν σε 4 συνοικίες – γειτονιές μάλλον, από τις οποίες η πρώτη είναι ανώνυμη, η δεύτερη απλώς αναφέρεται ως μαχαλάς, η τρίτη είναι του Κυριάκου και η τέταρτη του παπα-Πράτη. Οι χωρικοί ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία. Εκτός από τα σιτηρά παράγουν πολλά δέματα λιναριού, λίγο καννάβι, κεχρί, σκόρδα, κρεμμύδια, καρύδια, λίγο μετάξι και πολύ κρασί (495 μέτρα x 10.256=5.076,620 λίτρα). Έχουν 2.940 πρόβατα, δηλαδή 13 ζώα, κατά μέσον όρο για κάθε οικογένεια. Ένας χωριανός είχε κεραμοποιείο.

από το σιτάρι 590 κοιλά 15.340 άσπρα
από το κριθάρι 90 κοιλά 1.260
από τη βρόμη 5 κοιλά 45
από τον βίκο 27 κοιλά 405
από τη σίκαλη 18 κοιλά  270
από το κεχρί 16 κοιλά 240
από τη δεκάτη του λιναριού 830 δέματα 2.490
από τη δεκάτη του κανναβιού 25 δέματα 75
από τη δεκάτη των κυψελών 185
από τη δεκάτη των φρούτων 50
από τη δεκάτη των κήπων (μποστανιών) 150
από τη δεκάτη των σκόρδων 48
από τη δεκάτη του μούστου, 494 medre 2.470
από τον φόρο των όρθιων βαρελιών 1.030
από τον φόρο των προβάτων και των μαντριών  980
από τον φόρο βοσκής 550
από τη δεκάτη των κουκουλιών 36
φόρος για τα ταπιά γης 500
Από τον φόρο των χοίρων 170
από τον φόρο των νυφών 360
από τη δεκάτη των κεραμιδιών 60
από τη δεκάτη των λάχανων 760
από τη δεκάτη των καρυδιών, είναι ήδη  σ’ ένα χρόνο  55
από τη δεκάτη των κρεμμυδιών 220
από τον φόρο του αγροφύλακα για τα γιδοπρόβατα που προκαλούν ζημιές στα χωράφια και στα αμπέλια 69
από έκτακτο φόρο 650
από τη σπέντσα 6.300

δεκάτη από τον Λίμι Χότζα από το χωριό του ΓιαζιλούΦακίχ, καλλιεργεί και δίνει τη δεκάτη στον τιμαριούχο.

σιτάρι 2 κοιλά 52
κριθάρι 1 κοιλό 15
αμπέλι 1 dönüm 1, φόρος 4

δεκάτη των κατοίκων του χωριού Ντογαντζιλάρ [Αυλές], καλλιεργούν και δίνουν τις δεκάτες στον τιμαριούχο.

σιτάρι 27 κοιλά 702
κριθάρι 3 κοιλά 45
μύλοι 11 πύλες, φόρος 165
αμπέλι 2dönüm, από κατοχή του Σάββα

———————————————————–
σύνολο 36.260

Φ.118a

Χωριό Ντούχλιστα υπαγόμενο στην Αλασσόνα

Στάγκος Κύρκος, Μαρτίνης Γιώργης, Θόδωρος Κώστα, Γιάννης Στάγκος, Κύρκος κουγιουμτζής (χρυσοχόος), Δημουλά Γιώργος, Μπάτσης Δημολάς, Μερσίνας Κύρος, Όρτσαρ Στάμου, Μπίρου Μιχάλη Νίκος,  Μπίρου Μιχάλη Νικος, Μπίρου Μιχάλη Γιάννης, ΚελίλαςΣτάγκου, Μπάτσης Κυριάκος, Ούσος Κύρκος, Πρεκάρης Μήτσος, Μάνου Θόδωρος, Μανιάνης Νίκος, Ραδόφτση Θόδωρος, Μπάτσης Νίκος, Θετοκά Γιάννης, Πεγκούλα Νίκος, Ράντος Γιάννης, Ράντος Γιώργης, Λύκος Μιλασένος, Κωστλακη Δήμος, Μαράς Δήμος, Μάσας Γιώργης, Γιάννη Νικόλας, Δήμας Γιάννης, Μερόνης Γιάννης, Μάτσης Λάζαρος, Παγκος Κύρκος, ΜπάτσηςΣτέφος, Ντέρσας Κύρκος, Ντέρσας Γιάννης, Παντελή Γιώργος, Γιώργη Νίκος, Στάμου Νίκος, Δούλβας Μπάτσης, Μαρανά Ντούλας, Νίκου Στάμου, Τσάκος Νίκος, Στίμου, Γιάννης, Ντούλα, Μάνου Δήμος, παπα-Νικόλα Παναγιώτης, Σαμαράς Νίκος, Σίμου Στύλος, Στύλος Στάνου, Σαμαράς Στάμος, Ίστου Μήτσος, Μάτσας Χάρης (;), Κόκου Δήμος, Λάγιος Γιώργης, Μιράσος Γιώργης, Ποτάκης Γιάννης, Σεφέρας Δήμος, Κύρκου Γιάννης, Νίκου Αργυρός, Δήμου Θόδωρος.

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

Δημουλά Γιώργη Δήμος, ΔημολάΜπάτση Δήμος, Κυριάκου Στάμος, Σίμου Τσάκος, Μήτσου Γιάννης, Θόδωρου Σταμούλης, Γκοντόρης Στάμος, Τόσιας Θόδωρος, Σιλασός Γιάννης, Σιλασός Στάμος, Γιώργη Γιάννης, Στάμου Βασίλης, Στάικου Μπάτσης, Νίκου Κυριάκος, Στάμου Πολύμερος, παπά Νίκος, Νάσος Ντρούμης, Σάββα Γιάννης, παπά Δήμος.

ΧΗΡΕΣ

φ. 118b

Στέφω, Κύρκω,Σίμω, Μαρίτσα, Μάτσα, Στέργινα, Μπελίνα

2) Μαχαλάς (συνοικία)

Ράλλης Σταμούλης, Ράλλης Σταμούλης, Σταμούλη Κύρκος, Σταμούλη Κύρκος, Μήτσου Ηλίας, Σαρή Μήτσου. Ηλία Μήτσος, Ντούνας Μήτσος, Δαμάσκου Γιάννης, Δαμάσκου Σταμούλης, Ίσκου Μήτσος, Μούτσης Κολιός, Μπάτσης Μπογδάνος, Μπάτσης Δήμος, Κανότσας Γιάννης, Ντούνας Γιώργης, Γιώργη Στάγκος, Νίσαλος Νίκος, Παντόρα Μήτσος, ΜπίρηςΠαράσχης, ΜπίρηςΣτάγκος,  Γιάννη Λάντος, ΒλάντοςΓιάκος, Νείλου Γιάννης, Μήτσου Γιώργης, Ράγιες Στάμος, Ράγιες Θόδωρος, Νείλου Γιώργη Στύλος από τη Μιλίστα, Καλογιάννης από τη Λικοβίλα, Κεφαλίσκος Γιοβάγκος, Ραντένας Δήμος, Μολούρας Κύρκος, Ούσος Μπάτσης, Μαλούρης Πούλος, Πούλου Δήμος, Ίσκας Γιάκος, Μάκος Γιάννης, Μάκος Δήμος, Προγούλης Δήμος.

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

Μήτσου Δήμος, Νεγκοβάνης Δήμος. Νίκου Δήμος Μήτσου, Σαλού Μπάτσης, Στύλου Γιάννης, Ανδρόνη Μήτσος, Θοδωρή Αντώνης, Νίκου Πάσχος, Μήτσου Κύρκος, Λιβαδιώτης Μάφκας, Σίμου Στάμος, ΘόδηςΜπάτσης από το Μάνεσι [Μάλεσι=Πετρωτό]

ΧΗΡΕΣ

Δαμάσκου, Μαλούρη, Στύλου, Καλογιάννη, Μάρω.

Μαχαλάς (συνοικία) του Κυριάκου

Δήμας Μαυρουδής, Κεφαλίσκος Στάμος, Κεφαλίσκος Κύρκος, Κεφαλίσκος Θόδωρος, Κάρβας Σταμάτης, Κόρης Νίκος, Σταύρη Στάμος, Δημάκας Ράλλης, Δημάκας Νίκος, Νικόλα Δήμος, Δήμου Νίκος, Ραντόχνης Στάμος, Σταμάτη Γιάννης, Γιάννη Ράντος,Ράγιες Γιώργης, Γιώργη Ράλλης, Κώστα Γιάννης, Γιάννη Κυριάκος, Κυριάκου Γιάννης, Θόδωρου Κώστας, Ράλλη Γιώργος, Ξένος Νίκος, Νίκα Κυριάκος, Σταμούλινας Μήτσος, Γιαννάκου Κύρκος, Κυριάκου Ράντος, Κύρκου Ράντος, Μιχάλη Γιάννης,Μπορίνας Γιώργος, Μαλίκος Γιώργη,Δραγάνος Γιώργης, Μάρκου Μήτσος, Μάρκου Γιάννης, PrimaDimalo, Θοδωρή Kώστας, Θεοδόση Γιάννης, Χαραλός Δήμος,Θόδης Ράλλης, Ράλλης Γιώργη, KiryakoYanniSina, Σαμαράς Στάμος από την Ελασσόνα, παπά Δήμος, Γιάννη Κώστας, Καλαγιάννια Μήτσος, Μαράς Σταμάτης, Σταμούλη, Μήτσου Μπάτσης.

Φ.119a

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

Κύρκου Στάμος, Σύρου Παράσχης, Κώστα Θόδωρος, Μήτσου Δήμου, Μήτσου Κύρκος, Σταμάτη Ράλλης, Κυριάκου Γιάννης, Μήτσου Στάμος, Παπά Κυριάκος, Παπά Γιώργης, Μήτσου Μάρκος, Γιάννη Αντώνη.

ΧΗΡΕΣ

Μιρλίκου, Σταμούλα, Μάλω, Καλλή, Λώρα, Μπεράτη, Καλλή.

Μαχαλάς (συνοικία) παπα-Πράτη

Στάμου Γιώργης, Γιώργη Στάμος, Μπίρης Γιώργης, Πύργος Μάλιος,  Πύργος Ντιμάλος, Ούστος Μήτσος, Ράλλη Στάμος, Μάνου Μπάτσης, Θόδης Κυριάκος, ΠράκοςΔήμος, Καραγιάννης Κύρκος, Κύρκου Γιάννης, Βλοχός Γιάννης, Δημάκου Γιάννης, Δημάκου Μπάτσης, Ποταλής Κώστας, Μάρτσας Γιάννης, Μάρτσας Δήμος, Πονταλός Γιάννης, Ναρντής Δήμος, Γιάννη Πάσοβ, Δραγουμάνου Δήμος, Στάμου Περλίκος, Αλτογύρης Γιάννης, Γιώργη Θόδης, Γιώργης Στάμος, Σερίσας Δήμος, Δημουλά Τσάκος, ΜπάτσηςΙστάρ, Ράλλη Κάκος [Κυριάκος] από το Γκορετέλι (;), Ντόσλιτς Νίκος από το Λυκούδι, Ντορμαλή Πούλος από το Γκορετέλι (;), Κομνηνός  Γιάννης, Θόδωρου Γιάννης, Γιάννη Κυριάκος, Γιάννη, Θόδωρος, Σαράντη Κώστας.

ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

Γιώργη Μπάτσης, Καραγιάννη Στάμος, Γιάννη Γιώργης, Δημάκου Στάμος, Δήμου Κυριάκος, Ναρντή Νίκος, Μπάτσινας Γιάννης, Κομνηνού Κυριάκος, Πράτη παπάς, Μπουλγκούρα Κυριάκος, Γιάννη Βασίλης, Ράντιτς Γιώργης.

ΧΗΡΕΣ

Θόδω, Κυράννα, Ραλλού, Τσαγκάρη, Μάλω, Δραγουμάνου, Βασίλη, Αντρία, Μαντόνα, Μυροκέρου.

Comments are closed.