Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Λιβαδίου

ce99ceb5cf81ceac_ce9ccebfcebdceae_ce91ceb3ceafceb1cf82_cea4cf81ceb9ceacceb4cebfcf82_ce9bceb9ceb2ceb1ceb4ceafcebfcf85

(C) Δίκτυο “Περραιβία”, wikipedia.org

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και τέχνης της μεταβυζαντινής περιόδου.

Πρόκειται για μοναστηριακό συγκρότημα από το οποίο σώζεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, το καθολικό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και τμήμα σκεπαστής βρύσης, η οποία βρίσκεται εξωτερικά (ΒΔ) της σημερινής εισόδου της μονής.

Το καθολικό, σε παλαιότερη εποχή, αποτελούσε κατά πάσα πιθανότατα την Τράπεζα της μονής και καλύπτεται με δίρριχτη στέγη. Στο νότιο τοίχο και στην διαφορά του ύψους των δύο στεγών αναγράφεται με πλίνθους η χρονολογία 1812.

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται ανατολικά του σημερινού καθολικού και είναι λιθόκτιστος μονόχωρος ναός που καλύπτεται με δίρριχτη στέγη.

Η είσοδος στο ναό γίνεται μέσω μιας μοναδικής θύρας που ανοίγεται στον δυτικό τοίχο. Πάνω από την θύρα σχηματίζεται τυφλό ανακουφιστικό τόξο και πάνω από αυτό, σε τετράγωνη εσοχή, βρίσκεται εντοιχισμένη λίθινη πλάκα με εγχάρακτη την χρονολογία 1760. Το τέμπλο βάσει των τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών ανάγεται στο β’ ήμισυ του 18ου αι.

Στη ζώνη των δεσποτικών εικόνων του τέμπλου βρίσκονται και οι κάτωθι εικόνες:
1. Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, διαστ. 0,85 x 0,47. Χρονολογία 18ος αι.
2. Χριστός Παντοκράτωρ, διαστ. 0,55 x 0,85.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, καθώς και οι εικόνες του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους στο Λιβάδι με περιβάλλοντα χώρο 200 μ. χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/32345/1264/26-6-2002 – ΦΕΚ 890/Β/15-7-2002

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=12050&v17=

Advertisement

Comments are closed.