Η Περραιβία στον ομηρικό ύμνο προς τον Απόλλωνα

 

Belvedere_Apollo_Pio-Clementino_Inv1015

Ο Απόλλων. Ρωμαϊκό αντίγραφο, πιθανόν από το αντίστοιχο έργο του Λεωχάρη, 330-320 π.Χ.

Η Περραιβία απαντάται στον ομηρικό ύμνο προς τον Πύθιο Απόλλωνα, όταν κατά την περιγραφή του ταξιδιού του θεού, περιλαμβάνεται και η χώρα των Περραιβών (στιχ.  214‐219):

 

῎Η  πού  τή  γῆ  περπάτησες ἑκατηβόλε  ᾿Απόλλων  /  σάν  ἄρχισες  γυρεύοντας  χρηστήριο  στούς  ἀνθρώπους.  /  Στήν  Πιερία  στήν ἀρχή  ἀπ᾿  τόν  ῎Ολυμπο  ἐκατέβης  /  τό  Λέκτο  τόν  ἀμμουδερό  παρέκαμψες  /  καί  τούς  Αἰνιᾶνες,  μέσα ἀπ᾿  τῶν  Περραιβῶν  τή  χώρα,  /  κι  εὐθύς  στήν  ᾿Ιωλκό  ἀφίχθης  /  καί  στό  Κηναῖο τῆς καραβοξακουσμένης Εὔβοιας ἀποβιβάστης».

Comments are closed.