Η Επαρχία Ελασσώνoς το 1935

Η Επαρχία Ελασσόνας το 1935, όπως την παρουσίασε ο Αναστάσιος Τσούφης.

(Τσούφης, Αν. “Επαρχία Ελασσώνος”, Θεσσαλικά χρονικά: δελτίον της εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, 1935, 384-397).

Comments are closed.