Νερόμυλοι

Βαδίζοντας προς τον μύλο και το γεφύρι της Γιάννινας, βόρεια και κατά μήκος του Ελασσονίτη ποταμού, συναντάμε στο δρόμο άλλους δύο παραδοσιακούς νερόμυλους.

Μύλος 1ος:

Μύλος 2ος:

Πλησιάζοντας στον μύλο της Γιάννινας:

Ο νερόμυλος και το γεφύρι της Γιάννινας:

Ο νερόμυλος της Γιάννινας:

Το γεφύρι της Γιάννινας:

Advertisement

Comments are closed.