Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος (α’ 19ου αι., Γιαννωτά)

Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος βρίσκεται στα Γιαννωτά Ελασσόνας και πρόκειται για ένα μοναστικό συγκρότημα με σωζόμενη φάση των αρχών του 19ου αιώνα. Ο Ναός της Αγίας Τριάδος ανήκει σε παραλλαγή του μονόκλιτου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου και η στέγη του καλύπτεται με σχιστολιθικές πλάκες. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο.

Από το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 300 μέτρων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/5528/75/3-5-1994 – ΦΕΚ 406/Β/3-6-1994