Η Αρχαία Περραιβική Τρίπολις και το Φεστιβάλ

Δημοσιεύθηκε στο musicaradio.gr

Ο Πολιτισμολόγος Ευάγγελος Τσακνάκης μας στέλνει πίσω στο Χρόνο και την Αρχαία Περραιβική Τρίπολις

Η αρχαία Περραιβική Τρίπολις αποτελούνταν από τρεις πόλεις: την Άζωρο, τη Δολίχη και το Πύθιο. Καταλάμβανε τη βορειότερη περιοχή της Περραιβίας, όπου σήμερα τοποθετούνται οι αντίστοιχες ομώνυμες κοινότητες στο βόρειο τμήμα του νομού Λάρισας (επαρχία Ελασσόνας).

Οι πόλεις της περραιβικής Τριπόλεως αποτελούσαν συνάμα το οχύρωμα των σημαντικότερων περασμάτων από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία και αντίστροφα και η διεκδίκηση της περραιβικής Τρίπολης από τους Μακεδόνες ενίσχυαν τη στρατηγική σημασία της περιοχής λόγω των κρίσιμων διαβάσεών της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο musicaradio.gr εδώ

Comments are closed.