Η μακεδονική κυριαρχία στην Περραιβική Τρίπολη, την Περραιβία και τη Θεσσαλία

Φίλιππος Β΄ Βασιλιάς των Μακεδόνων

Η Άζωρος, η Δολίχη και το Πύθιο (πόλεις της περραιβικής Τρίπολης) πιθανόν ανήκαν στην Μακεδονία ήδη από το α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., όπως προκύπτει από επιγραφή εκείνης της εποχής στην οποία περιλαμβάνονται ονόματα πόλεων και αντιπροσώπων στη δελφική αμφικτυονία σε κατάλογο από τον οποίο απουσιάζουν οι τρεις πόλεις .

Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ έθεσε υπό τον έλεγχό του πλέον όλες τις πόλεις της Περραιβίας, οριστικοποιώντας το τέλος της κυριαρχίας της Θεσσαλίας στην Περραιβία.

Ολόκληρη η Θεσσαλία, από το 346, αναδιοργανώθηκε ωστόσο από τον Φίλιππο.

Advertisement

Comments are closed.