Ελασσονίτικα Στοιχεία περιόδου 1633-1674

Βουβάλα, Βούρμπα, ∆ιλήνηστα, Μάλησι, Σέλος, Τζαρηνητζάνη, Τούχληστα, Τράνοβω, είναι μερικά από τα ονόματα των οικισμών της Ελασσόνας όπως αναφέρονται σε χειρόγραφο της Μονής του Σπαρμού της περιόδου 1633-1674.

Βαενάς < βαγενάς· αυτός που κατασκευάζει βαένια-βαγένια για κρασί ή τυρί.
Βαλμάς· βοσκός αλόγων.
Καλαμαράς· γραμματικός.

Πασαλάς· κατασκευαστής πασάλων.
Ταμπάκης < τουρ. tabak· βυρσοδέψης
Τομαράς· έμπορος τομαριών, δερμάτων.
Τσαρουχάς· κατασκευαστής τσαρουχιών.
Χουλιαράς· αυτός που κατασκευάζει χουλιάρια, ξύλινα κουτάλια,

ήταν μερικά από τα επαγγέλματα της περιοχής της Ελασσόνας όπως καταγράφονται στο χειρόγραφο.

Ονόματα που εντοπίζονται είναι Γεώργιος, Θεόδωρος, Πούλιος, Κρουστάλλης, Κούρτης, Σταμάτα, Μαρία, Κυρατζού κ.ά. 

Σπανός, Κ. ΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 84 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ (1633-1674). Θεσσαλικό Ημερολόγιο 2011, 60, 289-304.

Advertisement

Comments are closed.