Ο Μάντης Μόψος

Ο μάντης Μόψος κατέφθασε από τον Τίταρον

  • (παραπόταμο εβδομήντα χιλιομέτρων του Πηνειού ποταμού που πηγάζει από τις δυτικές κλιτύες του Ολύμπου, κατευθύνεται δυτικά, νοτιοδυτικά και συμβάλλει με τον Πηνειό)

για να συμμετάσχει στην Αργοναυτική Εκστρατεία.

«Έπειτα ανεγνώρισα τον Κάστορα, τον ιπποδαμαστήν, και τον Πολυδεύκη και τον Μόψον από τον Τίταρον, τον οποίο η Αρηγονίς, αφού ενυμφεύθη τον Άμπυκα, εγένησε κάτω από την Χαονίαν βαλανιδιά» […] «Και τότε λοιπόν εφώναξεν εις το μέσον όλων των ηρώων ο Μόψος –διότι αυτός τα έμαθεν αυτά από την ιδικήν του μαντικήν τέχνην – δια να παρακαλέσουν εμέ, ενώ θα εβάδιζον εις την εκτέλεσιν του έργου».

  • Τα Ορφικά. Γενική Εισαγωγή Πασσά, Ι. Μτφρ. Μαγγίνα, Σπ., άνευ χρονολογία έκδοσης. Αθήνα: Εγκυκλοπαίδεια του Ήλιου.
Μοψος Καλυδώνιος ΚάπροςΟ Μόψος, τρίτος από αριστερά, στο κυνήγι του καλυδώνιου κάπρου.
Μελανόμορφη κύλικα των αγγειοπλαστών Αρχικλή και Γλαυκύτη, περίπου 540 π.Χ. Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen

Ακόμη, ο Μόψος, μαζί με άλλους επιφανείς ήρωες –μεταξύ των οποίων και ο Λαπίθης Πειρίθους, τη σχέση του οποίου με την Περραιβία θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια– όπως παραδίδει και ο Οβίδιος Πούβλιος Νάζων (43 π.Χ. – 17 μ.Χ), συμμετείχε στο κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου. Επρόκειτο για ένα φοβερό τέρας που έστειλε η θεά Άρτεμις στην Καλυδώνα της Αιτωλίας για να σκοτώσει τους γεωργούς και να καταστρέψει τις σοδειές τους, επειδή ο Οινεύς -βασιλιάς της Καλυδωνίας- αμέλησε να συμπεριλάβει τη θεά στις ετήσιες θυσίες του προς τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.

  • Οβίδιος. Μεταμορφώσεις. Τα Οκτώ Πρώτα Βιβλία. Μτφρ. Παπαγεωργίου, Α. Παπαφωτίου, Γ., 1886. Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης.

 

Comments are closed.